The Great Wall of China
       
     
Yangshuo, China
       
     
The Great Wall of China
       
     
Mt. Fuji Summit, Japan
       
     
Hong Kong
       
     
The Great Wall of China
       
     
The Great Wall of China
       
     
The Great Wall of China

Camped on the Great Wall.

Yangshuo, China
       
     
Yangshuo, China

Watching climbers at the famed Moon Hill.

The Great Wall of China
       
     
The Great Wall of China

Sunrise on the Great Wall.

Mt. Fuji Summit, Japan
       
     
Mt. Fuji Summit, Japan
Hong Kong
       
     
Hong Kong
The Great Wall of China
       
     
The Great Wall of China